Provenierstunnel

Plaats: Rotterdam CS
Aantal palen: 60
Paalafmeting: 324/450, 355/560 & 457/560
Paallengte: gem. 25 mtr
Oplevering: januari 2007

Omschrijving:

Het werk is gelegen in de gemeente Rotterdam op het emplacement Rotterdam Centraal en betreft het aanpassen van de Provenierstunnel ten behoeve van een tijdelijke reizigersroute. Deze route zal functioneren ter voorbereiding van de nieuwbouw van OVT Rotterdam Centraal in het kader van de NSP projecten.

Bijzonderheden:

De werkzaamheden zijn uitgevoerd op een bouwplaats met beperkte ruimte in de directe invloedssfeer van de sporen en de reizigersstromen op het station Rotterdam Centraal en in de nabijheid van in uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden.